elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Wtorek 28.05.2024
Jesteś tutaj:

Majątek

Szkoła jest utrzymywane ze środków organu prowadzącego, jako jednostka organizacyjna miasta Bytom.
Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, rozliczającej się bezpośrednio z budżetem miasta Bytomia.
Dyrektor szkoły sprawuje trwały zarząd nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Szymały 124 o powierzchni 8706m2.

 

Stan majątku na dzień 31-12-2023:

 

  • Środki trwałe: 8 860 396,27zł
  • Pozostałe środki trwałe (wyposażenie): 707 706,19 zł
  • Wartości niematerialne i prawne: 38 692,87 zł

 

Zespół obiektów użytkowanych jako Szkoła Podstawowa nr 32 stanowi zespół pięciu budynków dydaktycznych, z wewnętrznym dziecińcem w formie atrium. Budynki z wewnętrznym układem korytarzy, łączącym cztery klatki schodowe z głównym wejściem w strefie parterowych korytarzy, pełniących funkcję łączników pomiędzy poszczególnymi segmentami zespołu budynków. 

Konstrukcja budynku szkoły - szkieletowa, żelbetownowa.

Instalacje: odgromowa, elektryczna, telefoniczna, internetowa, centralnego ogrzewania, wodociągowa i kanalizacji sanitarnej.

Powierznia zabudowy w m2: 4611

Powierzchnia użytkowa w m2: 8706

Kubatura w m3: 30 507

Całkowita powierzchnia gruntów ha: 3,5268

Budynek zalicza się do kategorii budynków niskich (SN)

Ilość kondygnacji: 1-3

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 32 im. ​1 Pułku Strzelców Bytomskich w Bytomiu
Odpowiadający za treść: Maciej Jurowski
Wprowadził informację: Maciej Jurowski
Edytował informację: Maciej Jurowski
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 21.12.2021
Data udostępnienia informacji: 21.12.2021
Data ostatniej aktualizacji: 19.04.2024
Liczba wyświetleń: 311
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
19.04.2024
12:25:54
edycja
Maciej Jurowski
Majątek
19.04.2024
11:34:45
edycja
Maciej Jurowski
Majątek
19.04.2024
11:34:07
edycja
Maciej Jurowski
Majątek
30.12.2021
13:30:15
edycja
Maciej Jurowski
Majątek
30.12.2021
13:26:42
edycja
Maciej Jurowski
Majątek
21.12.2021
12:42:28
edycja
Maciej Jurowski
Majątek
21.12.2021
12:42:16
dodanie
Maciej Jurowski
Majątek